Wat heb jij geleerd na de crisis?

Blijf jij up-to-date?

Heb je zicht op de trends en cijfers die er spelen in jou markt?

Ben je in staat om je huidige denkmodel te onderzoeken?

Als ondernemer dragen we vele petten. Sommige van die petten passen goed en andere petten zitten soms niet zo prettig. Zo ben je leider, coach, business strateeg, heb je kennis van je producten, financieel manager, verkoper of trendwatcher. En elke rol heeft zo zijn eigen belangrijkheid. Als alles goed gaat is er vaak wel tijd om bewust te kunnen wisselen van rol en deze in te zetten op het moment dat het nodig is. Echter als de druk hoger wordt en de omzetten lopen terug krijgt de waan van de dag steeds een grotere rol en worden we vaak geleefd. Zou het mogen uitmaken wat de markt doet? Of is er een staat waarin een ondernemer hoort te verkeren ongeacht zijn externe omstandigheden. Met de crisis voorlopig achter de rug is het voor veel ondernemers in het MKB een zware tijd geweest. Wie dacht dat het hebben van een of twee vaardigheden genoeg was om je bedrijf gezond te houden en de continuïteit te kunnen waarborgen is waarschijnlijk bedrogen uitgekomen.

Ergens in 2013 heeft een goede vriend van mij een banchmark gehouden onder 25 bedrijven in de staalbouw industrie. De cijfers waren gebaseerd op de gepubliceerde jaarcijfers van de KvK en cijfers die de branchevereniging beschikbaar had. Al deze cijfers gaven een goed beeld dat het merendeel van de bedrijven het zwaar had in de periode van 2009 t/m 2013. In deze periode verloren de 25 bedrijven met elkaar meer dan 19 miljoen euro aan eigen vermogen. Voor sommige van deze bedrijven was dat het gehele eigen vermogen wat men in rook zag op gaan. Vele 10-talle jaren is er hard gewerkt aan het opbouwen van een solide financiële positie, welke in enkele jaren volledig werd onderuit gehaald. Wat mij zeer verbaasde tijdens een rondje door de zaal was dat ik in veel gevallen steeds dezelfde reden de oorzaak was; “de crisis”. Geen van allen gaf een reden aan als; Ik heb het als ondernemer niet zien aankomen, ik heb te laat ingegrepen of te weinig de markt gevolgd. Het merendeel dacht, dat dit vanzelf weer over zou gaan en gaan we weer verder zoals het was.

Door schade en schande heb ik onderweg wel geleerd dat al onze uitkomsten een afgeleide zijn van wat we denken en voelen. Het zijn niet de externe omstandigheden die bepalen hoe we er voor staan, het is de wijze waarop we er mee omgaan en de perceptie die we er bij hebben. Onze perceptie bepaald de uitkomst. Althans dat geldt alleen als je dat zo wil zien. Ontkenning en slachtofferschap is het grootste probleem van ons mensen. We plaatsen onszelf dan buiten het probleem of we lopen er voor weg. Denken dat dingen vanzelf wel goed komen of over gaan is voor een ondernemer een dodelijke gedachten. Ondernemer zijn geeft vrijheid en ruimte om te kunnen doen wat we graag willen, een ding; vrijheid neemt discipline met zich mee.

Ondanks dat een crisis pijn doet en zeker niet fijn is, komen we er vaak sterker uit als dat we er in gingen. Ik verloor in 2009 mijn bedrijf en bleef met een restschuld van meer dan 100K achter. Dit was wel een van de meest pijnlijke momenten in mijn leven. Buiten het feit dat je weer helemaal op nieuw kunt beginnen zijn dit ook de momenten dat gevoelens als schaamte en falen om de hoek komen kijken. Hoe graag we de schuld aan een ander willen geven, en ook ik heb dat gedaan, het antwoord ligt daar niet. In veel van de gevallen zijn we zelf verantwoordelijk voor de uitkomst die we op dat moment dan vervloeken.

Wat hebben we geleerd van een lange crisis? Wat kunnen we doen als ondernemer om te zorgen dat we in de toekomst niet weer afhankelijk zijn van het economische klimaat ? Hoe zorgen we er voor dat onze onderneming toekomst bestendig is?

Het volgende onderzoek kwam ik tegen en wil ik graag met u delen.

Uit een onderzoek in 2015 (file:///D:/Documents/Downloads/a201446.pdf) naar 261 bedrijven binnen het MKB zijn de volgende relevante trends naar voren gekomen. De top 3 meest genoemde trends zijn de volgende;

  • Het bieden van maatwerk en snel kunnen meebewegen met marktontwikkelingen worden steeds belangrijker.
  • Het gebruik en belang van internet nemen steeds verder toe
  • Het belang van goed ondernemerschap neemt toe

Om deze trends goed in te kunnen vullen zijn zou de aandacht naar de volgende onderwerpen toe moeten gaan.

  • Innovatie / R&D en kenniscreatie
  • Training en ontwikkeling van vaardigheden
  • Nieuwe business-/ verdienmodellen

Als we naar bovenstaande uitkomsten kijken is het wel duidelijk dat we als ondernemer nooit zijn uitgeleerd. Er wordt van ons verwacht en misschien is dat ook wel logisch dat we een steeds beter beeld hebben wat onze klant of doelgroep wil. Hier zullen we dan ons businessmodel op moeten aanpassen en tevens onze vaardigheden. Blijven ontwikkelen, de markt volgen, samenwerken en kennis durven delen zijn wel de zaken die het meest genoemd zijn. Daar wil ik graag een toevoegen, de moed hebben om je kwetsbaar en open op te stellen. Met het idee rond lopen dat je alles weet is niet de oplossing. Socrates zei het al;

Er is maar een ding dat ik zeker weet, dat ik bijna niks weet.

Het openen van onze geest en het opschorten van je eigen mening en oordelen gaat ons helpen om steeds weer opnieuw te kunnen waarnemen binnen onze eigen onderneming. Dit is nodig om te kunnen zien wat het werkelijk is. Vullen we de werkelijkheid in of nemen waar wat zich wil aandienen. Alle bovenstaande trends en aandachtszaken vereisen wel een open geest. Het open hart hebben we nodig om ons te kunnen verbinden maar ook tevens met meer zachtheid naar onszelf te leren kijken. We kunnen en mogen niet verwachten dat we alles zelf kunnen. Hulp durven vragen, je twijfel en onzekerheid durven delen en hier open over zijn gaat helpen bij het vinden van nieuwe inzichten en oplossingen.

Als we alles samen brengen; Ondernemerschap is een staat waar we in verkeren. Vanuit een open en onderzoekende houding zijn we steeds weer op zoek hoe we beter en innovatiever onze klanten kunnen helpen, medewerkers te ontwikkelen en onszelf te kunnen begrijpen . Hiervoor zijn kennis en vaardigheden nodig. De moed hebben om jezelf te laten uitdagen en je eigen opvattingen te onderzoeken is de weg naar nieuwe inzichten. Het verleden is om van te leren, de toekomst reikt ons nieuwe kansen aan in het hier en nu!

 

Na een succesvolle periode in de afgelopen jaren als commercieel directeur heb ik mijn baan opgezegd en is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Mijn voorliefde voor alle kennis die met ondernemen en mens te maken hebben wil ik gaan inzetten voor mijn nieuwe ondernemerschap. In mijn nieuwe rol als trainer en coach voor ondernemers binnen het MKB ben ik gestart met een onderzoek naar de problemen waar ondernemers tegen aan lopen. Vanuit een kwetsbare en open houding ga ik samen met hen op zoek naar de dingen waar ze tegen aan lopen. Problemen zijn geen dingen die we op de hoek van ons bureau moeten neerleggen, eerder omarmen. Problemen en uitdagingen zijn onze groei momenten en verrijken ons met nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden. Daarnaast zijn het vaak sleutels om de kwaliteit van ons leven te verbeteren.

Mocht je na het lezen van dit blog ook van gedachten willen wisselen. Stuur dan even een mail naar peter@peterfaijdherbe.nl. Ik hoor graag waar u tegen aan loopt?