SOULVING

Soulving traint en coacht individuen en teams in effectiviteit, leiderschap en innovatie. 

  • Hoe kunnen we blijven scoren in een snel veranderende markt?
  • Hoe blijf je de concurrentie voor, tegen een goede marge?
  • Hoe krijg ik medewerkers en teams in de juiste lijn? 

Lastige vragen en een alledaags gegeven. Markten krimpen en de concurrentie ligt stevig op de loer. We kunnen het niet meer oplossen met het denken van gisteren. We hebben nieuwe perspectieven nodig om te kunnen presteren in een nieuwe realiteit na de crisis.

Het is zoals we het zien

Soulving helpt u, om samen naar deze complexe vraagstukken te kijken en aan oplossingen te werken. Wij doen dit vanuit de menskant. Binnen Soulving staat de mens als individu en in teams centraal.

Wat we willen is effect in de juiste richting. Vanuit leiderschap weten wat nodig is en waarom. Doelbewust keuzes maken en direct stappen er naartoe. Met enthousiasme zoeken naar effectieve verbindingen om ons heen. Samenwerken met een doel en eigenaarschap.

  • Persoonlijk leiderschap en effectiviteit
  • Team coaching in eigenaarschap en effectiviteit
  • Creatie processen in teams
  • Ontwikkelen van effectieve organisaties

Training, coaching of spreken voor uw groep. We doen het met enthousiasme en veel plezier. Vanuit vele invalshoeken geven we hier invulling aan, expert zoals; Brian Tracy, Napoleon Hill, Leon de Caluwe, Ben Tiggelaar, Esther de Haan, Remco Claassen, Otto Scharmer, Peter Senge, Joseph Jaworski ondersteunen ons werk met hun heldere blik op verandering en transformatie.

Het persoonlijke doel van Soulving is om binnen organisaties mensen en teams te helpen hun eigen belemmerende gedachten en zienswijze om te zetten naar effectieve acties, die bijdragen aan hun persoonlijke verlangen en aan de missiestatement van de organisatie. Het terugbrengen van passie en plezier in ons is nodig om de gewenste resultaten te halen. Als we in staat zijn onze overtuigingen los te laten, komt er ruimte voor nieuwe energie. Soulving helpt u graag!

“Het niet onderzochte leven is het niet waard om te leven.” Socrates”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s